TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/poliglot/public_html/templates/gk_simplicity/lib/framework/helper.layout.php on line 142

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/poliglot/public_html/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/poliglot/public_html/templates/gk_simplicity/lib/framework/helper.layout.php on line 142

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/poliglot/public_html/includes/application.php on line 536

PRIJEVODI S OVJEROM OVLAŠTENIH SUDSKIH TUMAČA

Ovjereni prijevod od strane sudskog tumača ima dokaznu snagu javne isprave i službeni je dokument koji je potreban prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima. Sudski tumač je prevoditelj koji je nakon položenog ispita iz poznavanja zakonskih propisa i terminologije, ovlašten rješenjem predsjednika nadležnog Županijskog suda, svojom izjavom, pečatom i potpisom jamčiti istovjetnost prijevoda i originala.

Prisustvo sudskog tumača neophodno je u državnim institucijama, ministarstvima i kod javnih bilježnika prilikom potpisivanja ugovora, na vjenčanjima i u sličnim prilikama.

Iz naše prakse najčešće se traže ovjereni prijevodi sljedećih dokumenata:

 • rodni list, vjenčani list, smrtni list
 • rješenje o nasljeđivanju, tužbe, presude
 • apostile, ovjere potpisa od strane javnih bilježnika
 • školska svjedodžba, diploma, prijepis ocjena
 • vozačka dozvola, prometna dozvola
 • uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o prebivalištu
 • potvrda o zaposlenju, potvrda o plaći
 • radna dozvola
 • razne vrste punomoći
 • ugovori
 • izvadak iz trgovačkog ili sudskog registra
 • atesti, ISO certifikati i izvješća o ispitivanju i razna tehnička dokumentacija
 • medicinski nalazi
 • ostali dokumenti

Svi sudski tumači moraju biti fakultetski obrazovani te moraju položiti poseban ispit za sudske tumače.

Iako riječ tumač upućuje na usmeno prevođenje, sudski tumači najveći dio svog vremena provode prevodeći pismene tekstove i to uglavnom, službene isprave. Sudski tumač ovjerava isprave i na taj način potvrđuje istovjetnost prijevoda s izvornikom.

Ovjerene isprave pri dnu imaju tekst ovjere te pečat i potpis sudskog tumača. Prijevod pritom mora biti uvezan s izvornikom.

Ovjereni prijevodi su u pravilu skuplji od ostalih pismenih prijevoda, što je posve opravdano, uzme li se u obzir činjenica kako je na ovjereni prijevod često potrebno utrošiti više vremena. U pitanju su službene isprave, a to za prevoditelja znači dodatnu dozu odgovornosti i širom otvorene oči glede svakog pojedinog detalja.

 

Zatražite neobvezujuću ponudu.Sve potrebne materijale dostavite elektronskim putem.

Kontaktirajte nas